ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE 65.000 TL’ YE KADAR HİBE DESTEĞİ | Şehrin Nabzı Haber
  • 16 Mayıs 2022

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE 65.000 TL’ YE KADAR HİBE DESTEĞİ

İlimizde, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile
kurum ve kuruluşların iş birlikteliğinde, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eski hükümlü
statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik olarak bugüne kadar 270 vatandaşımız hibe desteği almaya hak
kazanmıştır. Böylece, Aksaray ilimizde farklı sektörlerde iş yerlerini kurup kendi işlerinin patronu olarak iş
gücü piyasası içerisinde yer aldılar.
Engelli ve Eski Hükümlü Statüsündeki Vatandaşlarımıza Yönelik 2022/2. Dönem Kendi İşini
Kurma Desteği Başvuruları alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda engelli statüsündeki vatandaşlarımıza
65.000 TL’ ye kadar, eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar
hibe desteği sağlanabilecektir. Proje başvuruları 10 Haziran 2022 tarihi saat 23:59’a kadar devam
edecektir.


BAŞVURU ŞARTLARI
Hibe desteğinden yararlanmak isteyen Engelli ve E. Hükümlülerin aşağıdaki şartları son başvuru
tarihi itibariyle taşıması gereklidir.
a) Engelli başvuruları için, İŞKUR’ a engelli kaydı olmak; eski hükümlü başvuruları için, İŞKUR’a
eski hükümlü kaydı olmak,
b) Engelli başvuruları için, Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli
derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu
Raporuna” sahip olmak; eski hükümlü başvuruları için, eski hükümlü olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi
itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip
olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme
imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra
dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)
l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan
Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi
itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).
Engelli Hibe Desteği Başvuruları
Engelli hibe desteği başvuruları, 10 Haziran 2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden
çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden
iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 30
Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir
şekilde tamamlanması mümkün değildir.
İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları
kabul edilmeyecektir.

Eski Hükümlü Hibe Desteği Başvuruları
İlimizdeki eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik hibe desteğinde Proje başvuruları, 10
Haziran 2022 tarihi mesai sona erene kadar Aksaray İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bir (1) asıl ve bir (1)
kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve
belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil
incelemesinde eksikliği olan projelere 30 Haziran 2022 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması
istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili
birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi” nde
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile Aksaray Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı
başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.
Detaylı bilgi için 0 382 213 50 92 numaralı telefona ulaşılabileceği gibi, ayrıca
https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2022-2-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/ internet adresinden
de detaylı bilgi edinilebilir.

Öncekini Oku

GÖK ”ARZUMUZ FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİ”

Sonrakini Oku

Mangalda Bilinmeyen Tehlike Kolon Kanseri!

Bir Yorum Bırak