BARODAN BASINA VE KAMUOYUNA | Şehrin Nabzı Haber
 • 24 Temmuz 2021

BARODAN BASINA VE KAMUOYUNA

Aksaray Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 10.07.2021 tarihli basın açıklamasında

 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı ile 10.07.2021 tarihinde saat 12:30 sıralarında Aksaray Küçük Bölcek
  Mahallesinde şüpheli B.D’nin karıştığı ve halen firarda olduğundan bahisle 5651 sayılı yasanın
  8.maddesinde belirtildiği üzere söz konusu video paylaşımlarının toplumda infial uyandırabileceği,
  şüpheliyi engellemeye çalışan şahıslar için de tehlike arz edeceği, farklı şiddet eylemlerine yol
  açabileceği dikkate alınarak daha fazla zararın doğmasını önlemek bakımından, her türlü haber yapan
  internet sitelerinde, sosyal medya platformlarında, basılı, yazılı ve sözlü haber organlarında yayın
  yapılmasının engellenmesine karar verildiği bildirilmiştir.
  Söz konusu hâkimlik kararına ulaşmak için hâkimlik kalemi ile irtibata geçilmiş, ancak
  kısıtlama kararı olduğu ileri sürülerek karar tarafımıza verilmemiştir. Bu haliyle sadece Aksaray
  Valiliği’nin açıklaması üzerinden değerlendirme yapma zorunluluğu doğmuştur. Valilik
  açıklamasından, engelleme kararının suça konu olaya ilişkin video görüntüleri ile ilgili olduğu, olayın
  haber olarak servis edilmesinde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak gerek yazılı ve
  görsel basında gerekse internet haber sitelerinde olaya ilişkin video görüntülerinin servis
  edilmemesinin yanında olaya ilişkin tek bir satır haber dahi yapılmamış ya da yapılamamıştır.
  5651 sayılı yasanın 8.maddesinde yayın içeriklerinin maddede tek tek sayılan suçları (intihara
  yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
  sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,
  Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları
  düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar) oluşturduğu hususunda yeterli şüphe bulunması
  halinde erişimin engellenmesine karar verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Madde metinden de açıkça
  anlaşıldığı üzere yayının içeriğinin suç teşkil etmesi halinde engellemeye konu olabileceği, işlenmiş bir
  suçun haber yapılmasının ya da habere ilişkin video görüntülerinin yayımlanmasının bu madde
  kapsamında olmadığı açık olmasına rağmen olaya ilişkin tek bir satır dahi haber yapılmamış ya da
  yapılamamış olması kaygı vericidir.
  Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Aksaray’ımızda da adli vakalar
  gerçekleşmekte, can sıkıcı ve üzücü olaylar yaşanmaktadır. Ancak Aksaray’da meydana gelen güzel
  olaylar kadar bu olaylardan da Aksaray halkının haberdar olması en doğal hakkıdır. Kaldı ki bu olaylara
  ilişkin haber yapılamamasından dolayı eksik ve yanlış bilgilerin halk arasında farklı şekillerde
  yayılmasının zararlı sonuçlar doğuracağı da aşikardır. Aksaray’a vizyon kazandırma düşüncesiyle
  Anayasanın 26.maddesinde yerini bulan haber alma özgürlüğünün kanuna da aykırı olacak şekilde
  kısıtlanması ve basın mensuplarının ikinci sayfa haberi olarak tabir edilebilecek olayları dahi haber
  yapamayacak duruma gelmesinin Aksaray’ın vizyonunu ciddi şekilde zedeleyeceği şüphe götürmez bir
  gerçektir.
  Tüm bu hususlar dahilinde Anayasal güvence altında olan basın hürriyeti ve haber alma
  özgürlüğünün tüm kurum ve kuruluşlar tarafından özümsenmesi gerektiğinin altını çiziyor, anayasal
  güvencelere halel getirecek tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzu bildiriyoruz.
  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Aksaray Barosu Yönetim Kurulu Adına
Aksaray Barosu Başkanı
Av. R.Erhan TOPRAK

Öncekini Oku

Cumhurbaşkanı Erdoğan Net Olarak Açıkladı!

Sonrakini Oku

PTT’DEN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” İÇİN ÖZEL GÜN ZARFI

Bir Yorum Bırak